اخبارجهانی | مهدی بن عطیه:جام‌جهانی را به ما نبخشیدند