اخبارجهانی | هروه رنار:واقعا کی‌روش از من تعریف کرد؟