اخبارجهانی | راه اندازی قطار مسافربری تبریز به نزدیکترین شهر ترکیه/ قیمت بلیت ۱۱ یورو