اخبارجهانی | استفاده از صدای «باب راس» برای ترغیب مردم به خوابیدن!