اخبارجهانی | نظر کنعانی‌مقدم درباره جذب آرای خاکستری/ اپوزیسیون نمی‌خواهد سر به تن دو جریان سیاسی باشد