اخبارجهانی | روسیه 5 - عربستان صفر/ تحقیر عربستان در افتتاحیه جام جهانی