اخبارجهانی | دیابت و سیگار دو فاکتور پرخطری که منجر به رسوب کلسیم در مغز می‌شوند