اخبارجهانی | تظاهرات ضد آمریکایی - صهیونیستی بعد از نماز جمعه