اخبارجهانی | نکته مهمی که لاوروف به تیلرسون یادآوری کرد