اخبارجهانی | فیلم/ اعتراض تهرانی ها علیه تصمیم ترامپ