اخبارجهانی | عکس/ اعتراض مردم افغانستان علیه اقدامات ترامپ