اخبارجهانی | ذوالفقارنسب: نمی‌توانم فکر کی‌روش را بخوانم