اخبارجهانی | حکایت خرج بی‌دریغ آمریکا برای رژیم صهیونیستی