اخبارجهانی | بیانیه جامعه روحانیت مبارز درپی موضع ترامپ علیه قدس