اخبارجهانی | بیانیه ارتش درخصوص توطئه اخیر آمریکایی-صهیونیستی