اخبارجهانی | عکس/ جام با دستان یک گلر به افتتاحیه رسید