اخبارجهانی | سرشناس‌ترین مراکشی به بازی با ایران می‌رسد؟