اخبارجهانی | عکس/ بهترین بازیکن دیدار روسیه - عربستان