اخبارجهانی | رکوردهای منفی عربستان در ادوار جام جهانی