اخبارجهانی | لوپتگی: دیروز بدترین و امروز شادترین روز زندگی‌ام بود