اخبارجهانی | به جا مانده از افتتاحیه؛ باز هم تحقیر، باز هم عربستان!