اخبارجهانی | چه کسی عامل «ستاره» است؟/ دو برداشت متفاوت از اظهارات«آقای سخنگو»