اخبارجهانی | تظاهرات مردم تهران در محکومیت انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس