اخبارجهانی | قاسمی قهرمانی پاراوزنه برداران ایران در مسابقات جهانی راتبریک گفت