اخبارجهانی | ساخت مواد محترقه موجب انفجار در ساختمانی در کیانشهر شد