اخبارجهانی | روحانی قهرمانی پاراوزنه برداران ایران درمسابقات جهانی راتبریک گفت