اخبارجهانی | «جان دار» با حضور زوج سینمایی کلید خورد