اخبارجهانی | قتل مرد بنگاه دار برای ۱.۵ میلیون تومان