اخبارجهانی | مرور خاطرات سریال پایتخت با بهرام افشاری در خندوانه