اخبارجهانی | اوام‌وی اتریش از صنعت نفت ایران خارج می‌شود