اخبارجهانی | کنفرانس مطبوعاتی کالروس کی روش و تمرین تیم ملی فوتبال ایران