اخبارجهانی | واکنش سرمربی عربستان بعد از شکست سنگین مقابل روسیه