اخبارجهانی | رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران درگذشت