اخبارجهانی | پرداخت زکات فطره ازطریق پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری