اخبارجهانی | داستان آموزنده کشیش در هواپیمای طوفان زده