اخبارجهانی | 9 قانون عجیبی که فقط در کره‌شمالی وجود دارد