اخبارجهانی | حمایت قاطع روسیه از توافق اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها/ این همکاری بی‌سابقه تعادل را به بازار نفت برمی‌گرداند