اخبارجهانی | درگیری میان نظامیان رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی