اخبارجهانی | حمله مسلحانه به ستاد انتخاباتی حزب حاکم ترکیه