اخبارجهانی | جنگنده‌های سعودی، خانه‌ای را بر سر خانواده یمنی خراب کردند