اخبارجهانی | مایکروسافت در حال توسعه فناوری مشابه فروشگاه آمازون گو است