اخبارجهانی | آیا استیو جابز هوش هیجانی بالایی داشت؟